חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הורים לבגירים על הרצף האוטיסטי החלו במאבק לשמירה על גרעין החיים של ילדיהם

הורי בוגרים על הרצף האוטיסטי בתפקוד נמוך יוצאים במאבק לשמירה על המרכזים התעסוקתיים בהם ילדיהם שוהים, מקיימים תעסוקה שיקומית ומקבלים מענים להם הם זקוקים. ההורים קוראים למשרד הרווחה לפעול לעצירה לאלתר של ההליכים שיביאו לפגיעה בריאותית קשה ואף לסיכון חיים של ילדיהם.

בשבועות האחרונים, פנו הורים לילדים בוגרים, בגילאי 18 ומעלה, על הרצף האוטיסטי בתפקוד נמוך, אשר התנהלותם היום יומית מחייבת אותם בליווי צמוד. הבוגרים  שוהים, מקיימים תעסוקה שיקומית ומקבלים מענים טיפוליים, חברתיים ורפואיים במרכזי התעסוקתיים שמפעילה אלו"ט, למשרד הרווחה בדרישה לעצור את כל ההליכים המכרזיים אשר יביאו לפגיעה קשה בזכויות היסוד של ילדיהם ולפגיעה ממשית בבריאותם הפיזית והנפשית.

דרישות חוזרות ונשנות נענו בהתעלמות מופגנת מצד שר הרווחה ואנשי משרדו.  בלתי מתקבל על הדעת שמשפחות הנאלצות להתמודד עם אתגרים גדולים ביתר שאת בשל מלחמת "חרבות ברזל" יאלצו לשאת בנטל ההחלטות הבלתי סבירות בעליל שנוקט משרד הרווחה.

 

תוצאות הליכים שבוצעו בשנים 2022-2023 ע"י משרד הרווחה והביטחון החברתי הובילו לכך שמרכזים תעסוקתיים שמופעלים נכון להיום ע"י אלו"ט יעברו לטיפול גופים חסרי ניסיון כלשהו בעבודה עם אוטיסטים בקצה הקשה של הרצף תוך שרובם מהווים גופים הפועלים למטרות רווח.

ההליכים, שטרם נכנסו לתוקף, בוצעו בניגוד מוחלט לחוק "שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלויות", שעבר רק לאחרונה וקובע כי "שירותי רווחה יינתנו על בסיס רצונותיו, בחירותיו וצרכיו הזכאי, ובשיתופו בהליך בחירת השירותים המתאימים לו, וזאת לרבות בכל הנוגע לשירותים נשוא המכרז".

 

לא די בזה, ההליכים שבוצעו ללא שיתוף ההורים ומבלי לתת להם אפשרות אמיתית לקחת חלק בהליך,  עומדים בסתירה חזיתית להמלצות של ועדות מקצועיות אשר מינה שר הרווחה ולא עומדים בסטנדרט התקינה, הניסיון ומדדי האיכות שנקבעו באותן וועדות..

הצרכים המיוחדים של בוגרים עם אוטיזם בתפקוד נמוך עד בינוני, חלקם סיעודיים באופן מלא, דורש היכרות, ניסיון, ומומחיות ייחודיים ביותר, כמו גם התאמת פתרונות ייחודיים ומותאמים אישית לכל בוגר על הרצף. לצוותים במרכזים התעסוקתיים היכרות ארוכת שנים במהלכם התפתח קשר אישי עם תרומה משמעותית לתפקוד הבוגרים. מציאת מסגרת תעסוקתית מתאימה לבוגרים עם מוגבלות היא אירוע מורכב ביותר, הן לפרט הרלוונטי והן למשפחתו.

 

ראשי המאבק, הורים לילדים על הרצף האוטיסטי, אשר מקבלים סיוע וליווי מאלו"ט כבר מיום הבחנת ילדיהם תוך שחלק לא מבוטל מהם גדל ומתגורר ב-"בתים לחיים" אותם היא, לא יאפשרו את מעבר ילדיהם בכוח למרכזים תעסוקתיים חסרי הניסיון המתאים ודורשים לעצור את המכרז לעת עתה, לכנס דיון דחוף עם משרד הרווחה ולהגיע לפתרון מוסדר ומוסכם על ההורים.

 

צילום: שלומי מזרחי

OTR – מידע לרקע לשימוש הכתב

 

על המרכזים:

מרכז יום ותעסוקה לבוגרים (מית"ל) מיועד לבוגרים מגיל 21 ומעלה, במטרה לענות על הצרכים המיוחדים בתחום השיקומי-תעסוקתי של אדם על הספקטרום האוטיסטי, תוך התאמת תכנית עבודה אישית המותאמת ליכולות, צרכים וכישורים של כל בוגר ובוגר וזאת בליווי אנשי מקצוע בתחום האוטיזם ומטפלים פרא רפואיים. המרכזים מספקים  מענה מותאם בתחום השיקום, ההכשרה וההכוונה המקצועית לאנשים עם אוטיזם בהתאם לנטיותיהם, כישוריהם ויכולותיהם על פי מטרות ברורות:

  1. קידום בתחום התקשורת הבין אישית, בדפוסי ההתנהגות, יכולות הריכוז והדימוי העצמי.
  2. הקניה ופיתוח של הרגלי עבודה ומיומנויות מקצועיות.
  3. פיתוח עצמאות בעבודה.
  4. הענקת סיפוק ועניין
  5. מתן אפשרות לעבודה יצרנית
  6. יצירת אורח חיים הדומה ככל הניתן למקובל והנורמטיבי בחברה, קרי, הפרדה בין התעסוקה לחיי הבית.

**המרכזים אשר הוצאו למכרז ועתידים לעבור לגופים אחרים נמצאים בערים: רחובות, ירושלים, באר שבע, גבעת חביבה, עופרים, קיבוץ אושה, חולון, בן שמן, ראשון לציון, גבעת ברנר והדסים.

 

 

על החוק:

בשנת 2022 כנסת ישראל חוקקה את חוק שירותי רווחה, ששם למטרה לעגן בחקיקת מסגרת את זכותם של אנשים עם מוגבלות לקבלת שירותי רווחה ולהסדיר מנגנונים מפותחים לאספקתם, על בסיס עקרונות האמנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (CRPD) של האו"ם, בו נקבעה חובה סטטוטורית לפיה שירותי רווחה יינתנו על בסיס רצונותיו, בחירותיו וצרכיו הזכאי, ובשיתופו בהליך בחירת השירותים המתאימים לו, וזאת לרבות בכל הנוגע לשירותים נשוא המכרז. בכך יוצק החוק תוכן ממשי לזכותם של אנשים עם מוגבלות לקבל החלטות הנוגעות לחייהם, המעוגנת בסעיף 4 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
חוק זה נועד להביא בשורה חדשה לציבור האנשים עם מוגבלויות בישראל בכל הנוגע לשירותי רווחה להם הם זכאים מן המדינה, ולשים במרכז את ההכרה באוטונומיה שלהם ובזכותם להשתתף בקבלת החלטות לגבי חייהם.

 

 

על הוועדות:

עם קביעת החוק, מינה שר הרווחה ועדות מקצועיות ממליצות על שינויי עומק בשיטות ההפעלה והפיקוח על מרכזים לבוגרים על הרצף האוטיסטי:

  1. ועדת דותן –קבעה כי יש לשפר משמעותית את הליכי המכרוז של מתן שירותי רווחה, ולקיים שיתוף ציבור משמעותי לגביהם: "מכרזים במנהל מוגבלויות נערכים על ידי גורמים במשרד ובמנהל, ללא כל היוועצות ו/או השתתפות משמעותית עם גורמים חוץ-משרדיים, כולל דיירים ובני משפחות וארגוניהם, ארגוני חברה אזרחית, מפעילים, חוקרים ואנשי מקצוע. תהליך שכזה פוגע, בין השאר, באפשרות לנסח מכרז איכותי הקשוב לצרכים שבשטח". עוד קבעה הוועדה כי ישנו צורך חיוני בשיפור השקיפות וההתנהלות של קובעי המדיניות עם מקבלי השירותים ובני משפחה ואף עמדה על השלכותיו הקשות של היעדר שיתוף משפחותיהם של דיירים בנוגע לקבלת החלטות לגביהם. כך, בלשון הוועדה: "היעדר שימוש בתהליכים קבועים וסדורים של שיתוף והיוועצות מוביל לכך שהמנהל אינו נחשף לנקודות מבט שונות, בעיקר כאלו המאתגרות את המציאות הקיימת והמנסים לתרום לשינוי שלה".
  2. ועדת שולמן הוקמה בידי שר הרווחה, ח"כ מאיר כהן ב-2022 לבחינה פרטנית וממוקדת של אותם מרכזים נושא המכרז שבנדון – מרכזי היום לעיסוק ולפנאי לבוגרים עם אוטיזם וצרכי תמיכה גבוהים. המלצותיה הוצגו כעקרונות מנחים ליישום שינויים בהפעלת מרכזי יום לעיסוק ופנאי לבוגרים עם אוטיזם וצרכי תמיכה גבוהים. בין יתר המלצותיה של הוועדה, נקבע כי יש משמעות וחשיבות למיקום, לעיצוב ולהפעלה של מרכזי היום תוך התחשבות וחיבור לסביבה ולקהילה כמו כן, נקבע כי לכמות אנשי הצוות ישנה "חשיבות מכרעת בהפעלת מרכזי יום לעיסוק ולפנאי לבוגרים עם צרכי תמיכה גבוהים בצורה מיטבית". המלצת הוועדה היא כי התקינה במסגרות אלו תעמוד על מדריך אחד לכל שני מקבלי שירות. רבות מהמלצותיה של הוועדה מתייחסות לכוח האדם – הכשרתו, ניסיונו ואיכותו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שקופית קודמת
שקופית הבאה
דילוג לתוכן