משרד הכלכלה והתעשייה והסוכנות עסקים קטנים ובינוניים מציגים: מענק השתתפות בהוצאות שכירות

בסך של עד 120,000 שקלים | כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה | קריטריונים מרובים, הסברים מפורטים ועם זאת מורכבים - על-מנת לנווט נכונה במסלול הביורוקרטי מומלץ להיוועץ בשירות הייעוץ של 'מעוף'

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב print

משרד הכלכלה והתעשייה והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מודיעים על מתווה מסוכם לקבלת מענק בסך של עד 120,000 שקלים להשתתפות בהוצאות השכירות של בית העסק. המענק ניתן כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה.

קישור לפרטים והגשה.

תנאי הזכאות למענק

1. גובה מחזור העסקאות השנתי – יש לעמוד בשני התנאים הבאים:

– מחזור העסקאות לשנת 2019 גבוה מ-150 אלף שקלים ונמוך מ-400 מיליון שקלים.
– מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה – לא גבוה ממחזור העסקאות לשנת 2019.

2. זכאות למענקי הוצאות קבועות ושיעור פגיעה במחזור:

העסק זכאי לפחות ל-3 מתוך 5 מענקי 'השתתפות בהוצאות קבועות' של רשות המיסים, בהן שיעור הפגיעה במחזור היה מעל 80%:

– מארס-אפריל 2020 (או מרס-יוני 2020 ל'מסלול מאוחר').
– מאי-יוני 2020.
– יולי-אוגוסט 2020.
– ספטמבר-אוקטובר 2020.
– נובמבר-דצמבר 2020.

בנוסף:
– עסק עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף שקלים: ממוצע המענקים בהם שיעור הירידה גבוה מ-80% נמוך מ-500 אלף שקלים.
– עסק עם מחזור שנתי (2019) נמוך מ-300 אלף שקלים: קיבל מענק פגיעה ממושכת בסכום של 9,000 שקלים.

3. הגבלה על פעילות העסק:

במשך 160 ימים לפחות במהלך שנת 2020, העסק עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים:
– הפעלתו של העסק נאסרה (ולגבי בית-אוכל גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה מחוץ לבית האוכל, ובכלל זה איסוף עצמי – TAKE AWAY).
– רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה.
– ההגבלות אסרו על רוב לקוחותיו של העסק לקיים פעילות.

4. היקף הוצאות השכירות:

יש לעמוד ב-2 התנאים הבאים:
– היקף הוצאות השכירות ששילם העסק עבור שנת 2019 גבוה מ-17% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019.
– היקף הוצאות השכירות ששילם העסק בפועל עבור שנת 2020 גבוה מ-90% מהיקף הוצאות השכירות ששילם עבור שנת 2019.

מהו סכום המענק?

100 ש"ח X מספר המ"ר של העסק (כולל בסניפים שונים, אם יש, לפי חשבונות ארנונה של שנת 2020) – ועד לתקרה הבאה, הנמוך מביניהם:
א. 120,000 שקלים.
ב. ההפרש בין הסכום המקסימלי שניתן היה לקבל במענקי הוצאות קבועות להם העסק היה זכאי בכל תקופה (400 אלף ש"ח עבור מארס-אפריל 2020 ו-500 אלף שקלים עבור יתר התקופות) – לבין סך מענקי הוצאות קבועות אותם קיבל העסק בפועל.
ג. ההפרש שבין מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים – לבין מחזור העסקאות לשנת 2019.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הקודם
הבא
דילוג לתוכן